เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเรา

Fine’ Music ก่อตั้งโดย คุณณัฐพสิษฐ์ โตยะวณิช จากแนวคิดที่ว่า “หลักสูตรดนตรีต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน มีระยะเวลาและการทำความเข้าใจนำไปต่อยอดให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้” โดยนำเอาแก่นแท้ของดนตรีมาเรียบเรียงเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย แม้เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

จึงวางโครงสร้างที่ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียนได้กระชับ ลดความผิดพลาดและสูญเสียเวลาลองผิด จะเรียนรู้แบบมีทฤษฎีหลักการหรือไม่ใช้หลักการก็วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่พบได้ถูกต้อง 

ฟิเน่ มิวสิค จึงเป็นบทสรุปสุดท้ายที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้สนใจเรียนดนตรี

“หากดนตรี มีคำตอบ” มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะไปกับเรา เส้นทางสู่นักดนตรีในฝัน อยู่ในมือคุณแล้ว!


วิสัยทัศน์

เป็นสตูดิโอดนตรีชั้นนำของประเทศไทย ที่ถ่ายทอดแนวคิดอิสระทางดนตรีอย่างมีระบบ เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาผู้ที่สนใจเรียนดนตรี โดยทีมงานมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ

พันธกิจ

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ที่มีสาระทางดนตรีผ่านช่องทางสื่อ อาทิ Facebook Line@ YouTube Instagram

2. โครงการ Gift to Give ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านอาสาสมัครและองค์กรสาธารณะหรือภาคเอกชนต่างๆเป็นประจำทุกปี

3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง


 

เวลาทำการ

ปิด
15:00 20:00

 

15:00 20:00

 

15:00 20:00

 

15:00 20:00

 

09:00 20:00

 

09:00 20:00

 

19

มีนาคม

20

มีนาคม

วันที่

21

มีนาคม

พฤ

22

มีนาคม

23

มีนาคม

24

มีนาคม

อา

25

มีนาคม

Fine Music

Address

100/445 หมู่ 8 หมู่บ้านลานทอง ซ.15 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: 091-509-4219

มือถือ: 091-509-4219

ติดต่อเรา

Poweredby